Zásady zpracování osobních údajů

Prikladáme veľký význam ochrane Vašich osobných údajov a práv na zachovanie dôvernosti súkromia na internete. Prečítajte si, prosím, naše zásady nakladania s osobnými údajmi Naším cieľom je objasniť Vám, akým spôsobom nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, aké informácie ukladáme a ako ich využívame.

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase subjektov údajov na účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

 

 1. Totožnosť a kontaktné údaje správcu

1.1.     Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť MAGRATEA s.r.o., so sídlom Polní 1631, 696 03 Dubňany, identifikačné číslo: 29202795, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brně, oddíl C, vložka 65389 (ďalej len „Správca“).
1.2.      Kontaktné údaje Správca sú nasledujúce: adresa pre doručovanie: MAGRATEA s.r.o., Kateřinská 9, 696 03 Hodonín, adresa elektronickej pošty info@legenio.cz, telefon: +420 518 123 007

1.3.      Správca nemenoval poverencov na ochranu osobných údajov.

 

 1. Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto Správcovi v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES(všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“).

 

 1. Účel spracovania osobných údajov

3.1.      Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít Správcom voči Vašej osobe.
3.2.      Ďalším účelom je pre vnútorné potreby Správcu týkajúce sa najmä sledovania spokojnosti klientov, optimalizácie a zvyšovania kvality poskytovaných produktov a služieb.
3.3.      Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 nariadenia.

 

 1. Doba uloženia osobných údajov

Osobné údaje budú spracovávané po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, tj vždy minimálne po dobu trvania zmluvy, a ďalej potom po dobu, po ktorú je správca povinný/oprávnený tie ktoré údaje uchovávať podľa ZOOÚ a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov; to isté platí, ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

 

 1. Ďalší príjemcovia osobných údajov

5.1.      Váš súhlas udeľuje týmto spoločnostiam, ktoré prevádzkujú e-shopový systém a serverové riešenie pre Správcu Blueghost s.r.o. a VSHosting s.r.o. (údaje sú šifrované a ukladané na zabezpečených serveroch).

5.2.      Vaše osobné údaje budú odovzdané ďalším osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu, alebo ak ste s tým vopred vyslovili súhlas.


5.3.     Osobné údaje ďalej odovzdávame

 • za účelom zaplatenia objednávky online (platobnou kartou, tlačidlo pre rýchly bankový prevod) poskytovateľovi služieb ohľadom spracovania platieb (Comgate s.r.o.),
 • za účelom doručenia tovaru zazmluvneným dopravcom (Česká pošta, PPL, DPD, Zásilkovna),
 • za účelom zistenia vašej spokojnosti s nákupom po každom nákupe vašu e-mailovú adresu a informáciu o zakúpenom tovare portálu Heureka.cz, Zbozi.cz, Srovname.cz, Google Nákupy,
 • za účelom vývoja a správy e-shopu a jeho nákupného procesu má k vašim osobným údajom prístup náš externý provider spoločnosť Blueghost s.r.o. a VSHosting s.r.o. Tieto spoločnosti majú údaje šifrované a ukladajú ich na zabezpečených serveroch.
 • pokiaľ je to nevyhnutné pre vyšetrovanie nezákonného využívania našich služieb alebo pre potreby súdneho konania, môžu byť údaje zaslané orgánom pre vyšetrovanie trestnej činnosti, právnym zástupcom, súdom za účelom vymáhania alebo uzavretia akejkoľvek zmluvy s vami.

5.4.     U všetkých týchto poskytovateľov služieb zmluvne požadujeme, aby spracovávali vaše osobné údaje v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov a platnou legislatívou.
5.2.      Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 

 1. Práva subjektov údajov

6.1.      Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, poprípade obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.
6.2.      Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: telefonicky, elektronickou poštou alebo písomne.
6.3.      Pokiaľ by ste sa domnievali(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť na dozornom úrade.
6.4.      Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná na uzavretie zmluvy.
Máte kedykoľvek právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania, pokiaľ sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracovávané.

 

 1. Podmienky zabezpečenia údajov

7.1      Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
7.2.     Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
7.3.     Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 

 1. Záverečné ustanovenia

8.1.      Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
8.2.      S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
8.3.      Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

 

 1. Účinnosť

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 29.9.2021.

Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Podrobné nastaveniePovoliť všetko